Vracht scheepvaart

Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen

Het Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen (EngelsInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships) is een internationaal verdrag, uit 2001, ontworpen door de Internationale Maritieme Organisatie.

Het verdrag verbiedt het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in verfsoorten die fouling tegengaan. Het bracht eveneens een systeem in werking om het gebruik van schadelijke stoffen in antifoulingsystemen te voorkomen.

Het verdrag trad op 17 september 2008 in werking.

Dat  betekent dat een oplossing hiervoor een belangrijk opgave is voor de scheepvaart. Wij hebben deze oplossing  gevonden in onze AFS28 folie.

Mail ons voor meer informatie.

Footer afbeelding