Nieuws / NFS

Impact veranderende EU regelgeving op Antifouling

Geplaatst op 9 sep 2014

Antifouling
Zeegaande schepen hebben hun onderwaterschip voorzien van een aangroeiwerende verf om tegen aangroei te worden beschermd. Zodoende wordt technische, economische en milieuschade te voorkomen. Aangroei veroorzaakt schade aan het verfsysteem dat de scheepshuid moet beschermen tegen corrosie en leidt – als gevolg van grotere weerstand tijdens het varen – tot forse stijging van het brandstofverbruik en/of langere vaartijden. Door import van ongewenste organismen uit andere vaargebieden kan bovendien het ecologisch systeem worden verstoord.
Deze verf wordt in de praktijk meestal aangeduid als antifouling en kan biocides bevatten. Een biocide is een stof die organismen doodt. Antifoulings worden aangebracht tijdens de bouw van een schip en wanneer het schip voor onderhoud op de helling of in het dok staat.

Economisch en maatschappelijk belang
Antifouling wordt in vrijwel alle sectoren van de scheepsbouw en -reparatie gebruikt. Totale jaaromzet van deze industrie alleen al in Nederland was in 2012 (exclusief jachtbouw) circa 2 miljard Euro. De werkgelegenheid is circa 22.000 personen (11.000 direct en 11.000 indirect).

TBT vrij
Met betrekking tot aangroeiwerende verf is in IMO-verband (International Maritime Organization, een VN-orgaan) afgesproken dat na 1 januari 2003 geen aangroeiwerende verf meer mag worden aangebracht waarin tributyltin (TBT) als biocide is verwerkt.
Een logisch gevolg van het verbieden van TBT is dat er alternatieven beschikbaar zijn gekomen, de zogenaamde TBT-vrije antifoulings.

Voorstel tot wijzigingen
Ook in de Europese Unie is regelgeving vastgelegd voor antifoulings, hiervoor is de Directive Biocide Product Regulation 528/2012 opgesteld. Hoofddoel van deze Directive is om onder andere binnen Europa geharmoniseerde regelgeving over dit onderwerp te creëren.
Momenteel ligt er binnen deze Directive een voorstel tot wijzigingen voor. Het belangrijkste onderdeel van dit voorstel tot wijziging is dat biocides onderdeel worden van een nieuwe keuring, of in het Engels approval. In deze approval staat onder andere een maximale periode wanneer deze biocide op de Europese markt mag zijn en wanneer dit product opnieuw op de markt wil komen opnieuw een Type Approval aangevraagd dient te worden

Gevolg wijziging
De technische eisen aan deze keuring worden voor bepaalde effectieve biocides zeer streng wat feitelijk kan betekenen dat enkele biocides voor antifoulings niet meer gebruikt mogen worden in Europa. Verfproducenten die een antifouling in Europa produceren en verhandelen zullen dan alleen een antifouling mogen ontwikkelen, die door het missen van enkele krachtige biociden een minder sterke antifouling op de markt kunnen zetten. Dit zou een forse omzetvermindering kunnen betekenen voor de verfindustrie.

Footer afbeelding